Wydział Planowania Przestrzennego

Działka na sprzedaż

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 13-03-2014

Na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. w Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zmianami/.

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 252/3, objętą księgą wieczystą nr KR2K/00039929/7,  położoną w  obrębie Szczyglice gmina Zabierzów.

Działka nr 252/3 o powierzchni 0.06 ha – niezabudowana, w skład działki wchodzą użytki gruntowe:  „PsV” – pow. 0,02 ha,  „RVI”- pow. 0,04 ha.

 Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Działka przylega bezpośrednio do ul. Jurajskiej, która jest drogą gminną o asfaltowej nawierzchni. Teren działki jest pochyły w kierunku północnym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. W granicach nieruchomości znajduje się sieć gazowa oraz w bezpośrednim sąsiedztwie: sieć wodna, kanalizacji sanitarnej i napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia.

Wartość szacunkowa działki wynosi: 100 998 zł (słownie: sto tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych). Cena powyższa jest kwotą netto, nie zawiera podatku VAT ani żadnych innych opłat. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% podatek VAT

ZOBACZ DZIAŁKĘ W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WIĘCEJ INFORMACJI - http://bip.malopolska.pl/ugzabierzow/Article/get/id,862855.html

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej