Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Ocena aktualności studium i planów miejscowych

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 30-07-2014

W dniu 25 lipca 2014 r. Rada Gminy Zabierzów, na podstawie dokonanej przez Wójta Gminy Zabierzów analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Zabierzów, podjęła uchwałę nr XLVIII/417/14 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Zabierzów.

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej