Wydział Planowania Przestrzennego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 16-12-2014

Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2014 roku (sygn. akt II OSK 1191/13), utrzymującym w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2013 roku (sygn. akt II SA/Kr 1180/12), stwierdzona została nieważność uchwały Nr XLM/355/01 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 lipca 2001 roku w sprawie uznania za użytek ekologiczny pod nazwą "Uroczysko Podgołogórze" obszaru o pow. 6,75 ha położonego w miejscowości Rząska, gmina Zabierzów, powiat ziemski krakowski, obejmującego część działki nr 469/40 o pow. 3,88 ha, część działki nr 469/121 o pow. 2,12 ha oraz część działki nr 469/39 o pow. 0,75 ha.

II OSK 1191/13 - Wyrok NSA

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej