Wydział Planowania Przestrzennego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 09-02-2015

Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2015 roku (sygn. akt II OSK 1540/13), utrzymującym w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 2 stycznia 2013 roku (sygn. akt II SA/Kr 1276/12), stwierdzona została nieważność uchwały Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów - w części graficznej planu w zakresie terenu oznaczonego 2ZG oraz w części tekstowej: § 5 ust. 1 pkt 6), § 10 ust. 3 pkt 4) i § 39 - w zakresie terenu 2ZG.

II OSK 1540/13 - Wyrok NSA

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej