Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Zestawienie numeracji porządkowej dla miejscowości BrzezieStary numer porządkowy Nowy numer porządkowy
Brzezie 1 Brzezie, ul. Szlachecka 218
Brzezie 1 Brzezie, ul. Osiedlowa 2
Brzezie 1 Brzezie, ul. Osiedlowa 4
Brzezie 1 Brzezie, ul. Osiedlowa 6
Brzezie 2 Brzezie, ul. Piaski 7
Brzezie 2A Brzezie, ul. Piaski 9
Brzezie 2 Brzezie, ul. Osiedlowa 8
Brzezie 2 Brzezie, ul. Osiedlowa 10
Brzezie 2 Brzezie, ul. Osiedlowa 12
Brzezie 3 Brzezie, ul. Szlachecka 212
Brzezie 3 Brzezie, ul. Osiedlowa 14
Brzezie 3 Brzezie, ul. Osiedlowa 16
Brzezie 3 Brzezie, ul. Osiedlowa 18
Brzezie 4 Brzezie, ul. Piaski  19
Brzezie 4 Brzezie, ul. Piaski  21
Brzezie 4 Brzezie, ul. Osiedlowa 20
Brzezie 4 Brzezie, ul. Osiedlowa 22
Brzezie 4 Brzezie, ul. Osiedlowa 24
Brzezie 5 Brzezie, ul. Szlachecka 188
Brzezie 5 Brzezie, ul. Osiedlowa 26
Brzezie 5 Brzezie, ul. Osiedlowa 28
Brzezie 5 Brzezie, ul. Osiedlowa 30
Brzezie 6 Brzezie, ul. Szlachecka 137
Brzezie 6 Brzezie, ul. Osiedlowa 7
Brzezie 6 Brzezie, ul. Osiedlowa 9
Brzezie 7 Brzezie, ul. Szlachecka 178
Brzezie 7 Brzezie, ul. Osiedlowa  5
Brzezie 7a Brzezie, ul. Szlachecka 146
Brzezie 8 Brzezie, ul. Szlachecka 133
Brzezie 8 Brzezie, ul. Osiedlowa  3
Brzezie 9 Brzezie, ul. Szlachecka 124
Brzezie 9/1 Brzezie, ul. Parkowa  6
Brzezie 10         Brzezie, ul. Szlachecka 131
Brzezie 10/1 Brzezie, ul. Parkowa  4
Brzezie 11 Brzezie, ul. Szlachecka 122
Brzezie 11 Brzezie, ul. Osiedlowa  1
Brzezie 11/2 Brzezie, ul. Parkowa  2
Brzezie 12 Brzezie, ul. Szlachecka 129
Brzezie 12/1 Brzezie, ul. Parkowa 8/1     
Brzezie 12/2 Brzezie, ul. Parkowa 8/2 
Brzezie 13 Brzezie, ul. Szlachecka 73
Brzezie 13 Brzezie, ul. Parkowa 10
Brzezie 14 Brzezie, ul. Narodowa 128
Brzezie 15 Brzezie, ul. Szlachecka 116
Brzezie 16 Brzezie, ul. Szlachecka 127
Brzezie 17 Brzezie, ul. Szlachecka 112
Brzezie 18 Brzezie, ul. Szlachecka 119
Brzezie 19 Brzezie, ul. Kluczwody 3
Brzezie 20 Brzezie, ul. Łąkowa 6
Brzezie 21 Brzezie, ul. Kluczwody 17
Brzezie 22 Brzezie, ul. Szlachecka 111
Brzezie 23 Brzezie, ul. Kluczwody 19
Brzezie 24 Brzezie, ul. Szlachecka 105
Brzezie 25 Brzezie, ul. Szkolna 18
Brzezie 26 Brzezie, ul. Szlachecka 103
Brzezie 27 Brzezie, ul. Szkolna 14
Brzezie 28 Brzezie, ul. Szlachecka 99
Brzezie 29 Brzezie, ul. Szkolna 12
Brzezie 30 Brzezie, ul. Szlachecka 157
Brzezie 31 Brzezie, ul. Szkolna 2
Brzezie 32 Brzezie, ul. Szlachecka 87
Brzezie 33 Brzezie, ul. Narodowa 14
Brzezie 34 Brzezie, ul. Kluczwody 48
Brzezie 35 Brzezie, ul. Narodowa 12
Brzezie 36 Brzezie, ul. Szlachecka 71
Brzezie 37 Brzezie, ul. Szkolna 1
Brzezie 38 Brzezie, ul. Szlachecka 75
Brzezie 38a Brzezie, ul. Szlachecka 75a
Brzezie 39 Brzezie, ul. Szkolna 5
Brzezie 40 Brzezie, ul. Rzeczna 6
Brzezie 41    Brzezie ul. Kluczwody 25
Brzezie 42 Brzezie, ul. Szlachecka 63
Brzezie 43 Brzezie, ul. Narodowa 84
Brzezie 44 Brzezie, ul. Szlachecka 32
Brzezie 45 Brzezie, ul. Kluczwody 31
Brzezie 46 Brzezie, ul. Szlachecka 100
Brzezie 47 Brzezie, ul. Kluczwody 37
Brzezie 47A Brzezie, ul. Kluczwody 33
Brzezie 48 Brzezie, ul. Szlachecka 102
Brzezie 49 Brzezie, ul. Szlachecka 84
Brzezie 50 Brzezie, ul. Szlachecka 108
Brzezie 51 Brzezie, ul. Szlachecka 158
Brzezie 51 Brzezie, ul. Piaski 4
Brzezie 52 Brzezie, ul. Kluczwody 6
Brzezie 53 Brzezie, ul. Łąkowa 10
Brzezie 54 Brzezie, ul. Kluczwody 10
Brzezie 55 Brzezie,  ul. Narodowa  30
Brzezie 55 Brzezie, ul. Kluczwody 57/1
Brzezie 55/1 Brzezie, ul. Kluczwody  57/2
Brzezie 56 Brzezie, ul. Źródlana 2
Brzezie 57 Brzezie, ul. Kluczwody 59
Brzezie 58 Brzezie, ul. Narodowa 46
Brzezie 58 Brzezie, ul. Źródlana 4
Brzezie 59 Brzezie, ul. Narodowa 40
Brzezie 60 Brzezie, ul. Szlachecka 171
Brzezie 61 Brzezie, ul. Mikołaja Reja 2
Brzezie 61 Brzezie, ul. Mikołaja Reja 4
Brzezie 61A Brzezie, ul. Mikołaja Reja 10
Brzezie 63 Brzezie, ul. Kluczwody 69
Brzezie 64 Brzezie, ul. Źródlana 17
Brzezie 65 Brzezie, ul. Narodowa 48
Brzezie 66 Brzezie, ul. Źródlana 1
Brzezie 67 Brzezie, ul. Narodowa 50
Brzezie 68 Brzezie, ul. Kluczwody 16
Brzezie 68A Brzezie, ul. Źródlana 3
Brzezie 69 Brzezie, ul. Kluczwody 56
Brzezie 70 Brzezie, ul. Szlachecka 89
Brzezie 71 Brzezie, ul. Kluczwody 54
Brzezie 72A Brzezie, ul. Kluczwody 20
Brzezie 73 Brzezie, ul. Kluczwody 52
Brzezie 74 Brzezie, ul. Kluczwody 26
Brzezie 75 Brzezie, ul. Kluczwody 46
Brzezie 76 Brzezie, ul. Nad Potokiem 2
Brzezie 77 Brzezie, ul. Kluczwody 44
Brzezie 78 Brzezie, ul. Nad Potokiem 4
Brzezie 79 Brzezie, ul. Kluczwody 40
Brzezie 80 Brzezie, ul. Nad Potokiem 8
Brzezie 81 Brzezie, ul. Zarzecze 1
Brzezie 82 Brzezie, ul. Nad Potokiem 10
Brzezie 82A Brzezie, ul. Nad Potokiem 16
Brzezie 83 Brzezie, ul. Zarzecze 19
Brzezie 84 Brzezie, ul. Nad Potokiem 12
Brzezie 85 Brzezie, ul. Zarzecze 21
Brzezie 86 Brzezie, ul. Piaski 10
Brzezie 87/1 Brzezie, ul. Narodowa  76/1
Brzezie 87/2 Brzezie, ul. Narodowa  76/1
Brzezie 88 Brzezie, ul. Kluczwody 30
Brzezie 88 Brzezie, ul. Kluczwody 32
Brzezie 89 Brzezie, ul. Zarzecze 29
Brzezie 90 Brzezie, ul. Kluczwody 34
Brzezie 91 Brzezie, ul. Jeziorańska 4
Brzezie 92 Brzezie, ul. Lipowa 2
Brzezie 93 Brzezie, ul. Narodowa 83
Brzezie 94 Brzezie, ul. Szlachecka 45
Brzezie 95 Brzezie, ul. Narodowa 132
Brzezie 96 Brzezie, ul. Szlachecka 41
Brzezie 97 Brzezie, ul. Piaski 17
Brzezie 98 Brzezie, ul. Lipowa 1
Brzezie 99 Brzezie, ul. Łąkowa 3
Brzezie 100       Brzezie, ul. Wiśniowa 2
Brzezie 101 Brzezie, ul. Narodowa 6
Brzezie 102        Brzezie, ul. Wiśniowa 4
Brzezie 103 Brzezie, ul. Narodowa 61
Brzezie 104 Brzezie, ul. Stroma 10
Brzezie 105 Brzezie, ul. Stroma 8
Brzezie 106         Brzezie, ul. Wiśniowa 1
Brzezie 107 Brzezie, ul. Kasztanowa 13
Brzezie 110 Brzezie, ul. Stroma 2
Brzezie 111 Brzezie, ul. Szlachecka 118
Brzezie 112 Brzezie, ul. Zarzecze 2
Brzezie 114 Brzezie, ul. Stroma 4
Brzezie 115 Brzezie, ul. Zarzecze 9
Brzezie 116 Brzezie, ul. Stroma 19
Brzezie 117 Brzezie, ul. Jeziorańska 8
Brzezie 118 Brzezie, ul. Stroma 1
Brzezie 120 Brzezie, ul. Stroma 3
Brzezie 122 Brzezie, ul. Zarzecze 10
Brzezie 123 Brzezie, ul. Szlachecka 25
Brzezie 124 Brzezie, ul. Zarzecze 8
Brzezie 125 Brzezie, ul. Zarzecze 27
Brzezie 126 Brzezie, ul. Zarzecze 16
Brzezie 127 Brzezie, ul. Szlachecka 107
Brzezie 128 Brzezie, ul. Zarzecze 14
Brzezie 129 Brzezie, ul. Zarzecze 18
Brzezie 132 Brzezie, ul. Zarzecze 20
Brzezie 133 Brzezie, ul. Szlachecka 19
Brzezie 134 Brzezie, ul. Zarzecze 26
Brzezie 135 Brzezie, ul. Kluczwody 58
Brzezie 136 Brzezie, ul. Zarzecze 32
Brzezie 138 Brzezie, ul. Zarzecze 48
Brzezie 139 Brzezie, ul. Mikołaja Reja 28
Brzezie 139A Brzezie, ul. Mikołaja Reja 18
Brzezie 140 Brzezie, ul. Narodowa 146
Brzezie 141 Brzezie, ul. Jeziorańska 15
Brzezie 142 Brzezie, ul. Jeziorańska 22
Brzezie 143 Brzezie, ul. Narodowa 110
Brzezie 144 Brzezie, ul. Szlachecka 88
Brzezie 145 Brzezie, ul. Narodowa 142
Brzezie 146 Brzezie, ul. Narodowa 116
Brzezie 147 Brzezie, ul. Szlachecka 106
Brzezie 148 Brzezie, ul. Narodowa 79
Brzezie 149 Brzezie, ul. Jeziorańska 11
Brzezie 150 Brzezie, ul. Jeziorańska 34
Brzezie 151 Brzezie, ul. Jeziorańska 29
Brzezie 152 Brzezie, ul. Narodowa 80
Brzezie 154 Brzezie, ul. Kluczwody 9
Brzezie 155 Brzezie, ul. Szlachecka 184
Brzezie 156 Brzezie, ul. Narodowa 56
Brzezie 157 Brzezie, ul. Narodowa 152
Brzezie 158 Brzezie, ul. Narodowa 158
Brzezie 159 Brzezie, ul. Szlachecka 194
Brzezie 160 Brzezie, ul. Narodowa 114
Brzezie 160 Brzezie, ul. Łąkowa 7
Brzezie 162 Brzezie, ul. Jeziorańska 46
Brzezie 163 Brzezie, ul. Modrzewiowa 43
Brzezie 164 Brzezie, ul. Modrzewiowa 7
Brzezie 165 Brzezie, ul. Szlachecka 92
Brzezie 166 Brzezie, ul. Kluczwody 38
Brzezie 168 Brzezie, ul. Szlachecka 38
Brzezie 170 Brzezie, ul. Narodowa 140
Brzezie 171 Brzezie, ul. Narodowa 51
Brzezie 172 Brzezie, ul. Jeziorańska 2
Brzezie 174 Brzezie, ul. Narodowa 160
Brzezie 175 Brzezie, ul. Szlachecka 154
Brzezie 176 Brzezie, ul. Spokojna 5
Brzezie 178 Brzezie, ul. Piaski 15
Brzezie 179 Brzezie, ul. Piaski 13
Brzezie 180 Brzezie, ul. Łąkowa 14
Brzezie 182 Brzezie, ul. Szlachecka 81
Brzezie 185 Brzezie, ul. Jeziorańska 17
Brzezie 188 Brzezie, ul. Nad Potokiem 14
Brzezie 189 Brzezie, ul. Szlachecka 44
Brzezie 190 Brzezie, ul. Spokojna 3
Brzezie 190A Brzezie, ul. Piaski 14
Brzezie 191 Brzezie, ul. Szlachecka 26
Brzezie 192 Brzezie, ul. Źródlana 9
Brzezie 193 Brzezie, ul. Narodowa 27
Brzezie 194 Brzezie, ul. Krokusowa 4
Brzezie 195 Brzezie,  ul. Szlachecka 202
Brzezie 196 Brzezie, ul. Zarzecze 3
Brzezie 197 Brzezie, ul. Stroma 15
Brzezie 198 Brzezie, ul. Radosna 4
Brzezie 199 Brzezie, ul. Kulki 10
Brzezie 200 Brzezie, ul. Kulki 12
Brzezie 201 Brzezie, ul. Radosna 2
Brzezie 202 Brzezie, ul. Szlachecka 161
Brzezie 203 Brzezie, ul. Stroma 11
Brzezie 204 Brzezie, ul. Szlachecka 72
Brzezie 205 Brzezie,  ul. Szlachecka 174
Brzezie 206 Brzezie, ul. Spokojna 6
Brzezie 207 Brzezie, ul. Szlachecka 76
Brzezie 208 Brzezie, ul. Modrzewiowa 41
Brzezie 209 Brzezie, ul. Szlachecka 179
Brzezie 210 Brzezie,  ul. Szlachecka 216
Brzezie 211 Brzezie, ul. Szlachecka 163
Brzezie 212 Brzezie, ul. Szlachecka 66
Brzezie 213 Brzezie, ul. Piaski 8
Brzezie 214 Brzezie, ul. Szlachecka 29
Brzezie 215 Brzezie, ul. Spokojna 4
Brzezie 216 Brzezie,  ul. Narodowa  136
Brzezie 217 Brzezie, ul. Narodowa 10
Brzezie 218 Brzezie, ul. Szlachecka 93
Brzezie 219 Brzezie, ul. Szlachecka 1
Brzezie 221 Brzezie, ul. Szlachecka 68
Brzezie 222 Brzezie, ul. Kulki 11
Brzezie 223 Brzezie,  ul. Szlachecka 165
Brzezie 224 Brzezie, ul. Szlachecka 177
Brzezie 225 Brzezie, ul. Modrzewiowa 33
Brzezie 226 Brzezie, ul. Modrzewiowa 35
Brzezie 227 Brzezie, ul. Modrzewiowa 37
Brzezie 228 Brzezie, ul. Modrzewiowa 39
Brzezie 229 Brzezie, ul. Szlachecka 121
Brzezie 230 Brzezie, ul. Piaski 3
Brzezie 231 Brzezie, ul. Narodowa 166
Brzezie 232 Brzezie, ul. Szlachecka 64
Brzezie 233 Brzezie, ul. Szlachecka 62
Brzezie 234 Brzezie,  ul. Źródlana 15
Brzezie 235 Brzezie, ul. Krokusowa 22
Brzezie 236 Brzezie, ul. Szlachecka 40
Brzezie 237 Brzezie, ul. Krokusowa 20
Brzezie 238 Brzezie, ul. Modrzewiowa 27
Brzezie 239 Brzezie,  ul. Krokusowa  14
Brzezie 240 Brzezie, ul. Krokusowa 16
Brzezie 241 Brzezie, ul. Krokusowa 18
Brzezie 242 Brzezie,  ul. Jeziorańska  6
Brzezie 243 Brzezie, ul. Szlachecka 159
Brzezie 245 Brzezie, ul. Szlachecka 123
Brzezie 246 Brzezie, ul. Szlachecka 52
Brzezie 247 Brzezie, ul. Szlachecka 56
Brzezie 248 Brzezie, ul. Szlachecka 70
Brzezie 249 Brzezie,  ul. Szlachecka 54
Brzezie 251 Brzezie, ul. Źródlana 26
Brzezie 252 Brzezie, ul. Źródlana 24
Brzezie 253 Brzezie, ul. Źródlana 22
Brzezie 254 Brzezie, ul. Źródlana 20
Brzezie 255 Brzezie, ul. Źródlana 18
Brzezie 256 Brzezie, ul. Źródlana 16
Brzezie 257 Brzezie,  ul. Narodowa  63
Brzezie 258 Brzezie,  ul. Narodowa  65
Brzezie 259 Brzezie,  ul. Narodowa  67
Brzezie 260 Brzezie,  ul. Krokusowa  1
Brzezie 261 Brzezie, ul. Modrzewiowa 45
Brzezie 262 Brzezie, ul. Akacjowa 14
Brzezie 263a Brzezie, ul. Rodziny Poganów 4
Brzezie 263b Brzezie, ul. Rodziny Poganów 2
Brzezie 264a Brzezie, ul. Rodziny Poganów 8
Brzezie 264b Brzezie, ul. Rodziny Poganów 6
Brzezie 265 Brzezie, ul. Złota 6
Brzezie 267 Brzezie, ul. Piaski 2
Brzezie 268 Brzezie, ul. Źródlana 10
Brzezie 269 Brzezie, ul. Źródlana 35
Brzezie 270 Brzezie, ul. Rodziny Poganów 18
Brzezie 272 Brzezie, ul. Rodziny Poganów 14
Brzezie 273 Brzezie, ul. Akacjowa 12
Brzezie 274 Brzezie,  ul. Narodowa  58
Brzezie 275 Brzezie,  ul. Źródlana 12
Brzezie 276 Brzezie,  ul. Źródlana 14
Brzezie 277 Brzezie,  ul. Szlachecka 7
Brzezie 278 Brzezie,  ul. Źródlana 19
Brzezie 279 Brzezie,  ul. Akacjowa 16
Brzezie 279a Brzezie,  ul. Akacjowa 18
Brzezie 280 Brzezie,  ul. Narodowa 134

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej