Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Zestawienie numeracji porządkowej dla miejscowości RadwanowiceStary numer porządkowy Nowy numer porządkowy
Radwanowice  2 Radwanowice, ul. Rycerska 2
Radwanowice  3 Radwanowice, ul. Zawiła 8
Radwanowice  5 Radwanowice, ul. 21 Lipca 24
Radwanowice  6   Radwanowice, ul.  Szkolna 2
Radwanowice  7 Radwanowice, ul. Zawiła 15
Radwanowice  8 Radwanowice, ul. Zawiła 12
Radwanowice  9 Radwanowice, ul. Szkolna 29
Radwanowice 10 Radwanowice, ul. Szkolna 27
Radwanowice 11 Radwanowice, ul. 21 Lipca 42
Radwanowice 12 Radwanowice, ul. Szkolna 18
Radwanowice 13 Radwanowice, ul. Spacerowa 19
Radwanowice 14 Radwanowice, ul. Spacerowa 16
Radwanowice 14A Radwanowice, ul. Szkolna 14
Radwanowice 15 Radwanowice, ul. Szkolna 15
Radwanowice 16 Radwanowice, ul. Szkolna 17
Radwanowice 17 Radwanowice, ul. Spacerowa 15
Radwanowice 18 Radwanowice, ul. Szkolna 22
Radwanowice 19 Radwanowice, ul. 21 Lipca 75
Radwanowice 20 Radwanowice, ul. Wodna 3
Radwanowice 21 Radwanowice, ul. Szkolna 9
Radwanowice 22 Radwanowice, ul. Spacerowa 6
Radwanowice 23 Radwanowice, ul. 21 Lipca 2
Radwanowice 24 Radwanowice, ul. 21 Lipca 6
Radwanowice 25 Radwanowice, ul. 21 Lipca 27
Radwanowice 26 Radwanowice, ul. 21 Lipca 87
Radwanowice 27 Radwanowice, ul. 21 Lipca 93
Radwanowice 28 Radwanowice, ul. 21 Lipca 91
Radwanowice 30 Radwanowice, ul. 21 Lipca 95
Radwanowice 31 Radwanowice, ul. 21 Lipca 99
Radwanowice 32 Radwanowice, ul. 21 Lipca 20
Radwanowice 33 Radwanowice, ul. 21 Lipca 84
Radwanowice 34 Radwanowice, ul. Spokojna 3
Radwanowice 35 Radwanowice, ul. Źródlana 6
Radwanowice 37 Radwanowice, ul. 21 Lipca 62
Radwanowice 38 Radwanowice, ul.  21 Lipca 54
Radwanowice 40 Radwanowice, ul. 21 Lipca 44
Radwanowice 41 Radwanowice, ul. Szkolna 33
Radwanowice 43 Radwanowice, ul. Wodna 4
Radwanowice 44 Radwanowice, ul. 21 Lipca 38
Radwanowice 45 Radwanowice, ul. Skalna 1
Radwanowice 45A Radwanowice, ul. Skalna 1A
Radwanowice 46 Radwanowice, ul. Skalna 2
Radwanowice 47 Radwanowice, ul. Skalna 11
Radwanowice 48 Radwanowice, ul. 21 Lipca 41
Radwanowice 49 Radwanowice, ul. Spacerowa 21
Radwanowice 50 Radwanowice, ul. Wodna 7
Radwanowice 51 Radwanowice, ul. Krótka 4
Radwanowice 52 Radwanowice, ul. Rycerska 3
Radwanowice 53 Radwanowice, ul. Krzeszowicka 1
Radwanowice 53A Radwanowice, ul. Krzeszowicka 3
Radwanowice 54 Radwanowice, ul. Zawiła 4
Radwanowice 55 Radwanowice, ul. Spacerowa 25
Radwanowice 56 Radwanowice, ul. 21 Lipca 69
Radwanowice 57 Radwanowice, ul. Wodna 15
Radwanowice 58 Radwanowice, ul. Zofii Tetelowskiej 4
Radwanowice 59 Radwanowice, ul. Zofii Tetelowskiej 6
Radwanowice 60 Radwanowice, ul. Zakątek 8
Radwanowice 61 Radwanowice, ul. 21 Lipca 45
Radwanowice 62 Radwanowice, ul. 21 Lipca 13
Radwanowice 63 Radwanowice, ul. Zofii Tetelowskiej 13
Radwanowice 64 Radwanowice, ul. Krzeszowicka 41
Radwanowice 65 Radwanowice, ul. Zofii Tetelowskiej 12
Radwanowice 66 Radwanowice, ul. Szkolna 8
Radwanowice 67 Radwanowice, ul. Zofii Tetelowskiej 24
Radwanowice 68 Radwanowice, ul. Szkolna 3
Radwanowice 69 Radwanowice, ul. Zofii Tetelowskiej 16
Radwanowice 70 Radwanowice, ul. Zofii Tetelowskiej 14
Radwanowice 71 Radwanowice, ul. Wodna 17
Radwanowice 72 Radwanowice, ul. 21 Lipca 79
Radwanowice 73 Radwanowice, ul. Szkolna 19
Radwanowice 73A Radwanowice, ul. Szkolna 21
Radwanowice 74 Radwanowice, ul. Spacerowa 10
Radwanowice 75 Radwanowice, ul. 21 Lipca 89
Radwanowice 76 Radwanowice, ul. Zofii Tetelowskiej 8
Radwanowice 77 Radwanowice, ul. Rycerska 4
Radwanowice 78 Radwanowice, ul. Zawiła 6
Radwanowice 79 Radwanowice, ul. Spacerowa 8
Radwanowice 80 Radwanowice, ul.Szkolna 7
Radwanowice 81 Radwanowice, ul. Lipowa 2
Radwanowice 82 Radwanowice, ul. 21 Lipca 56
Radwanowice 83 Radwanowice, ul. 21 Lipca 73
Radwanowice 84 Radwanowice, ul. Poziomkowa 10
Radwanowice 85 Radwanowice, ul. 21 Lipca 35
Radwanowice 86 Radwanowice, ul. Spacerowa 11
Radwanowice 86A Radwanowice, ul. Spacerowa 9
Radwanowice 87  Radwanowice, ul. Poziomkowa 3
Radwanowice 88 Radwanowice, ul. 21 Lipca 85
Radwanowice 90 Radwanowice, ul. 21 Lipca 88
Radwanowice 91 Radwanowice, ul. 21 Lipca 101
Radwanowice 92 Radwanowice, ul. Spokojna 6
Radwanowice 93 Radwanowice, ul. Szkolna 11
Radwanowice 94 Radwanowice, ul. 21 Lipca 61
Radwanowice 95 Radwanowice, ul. 21 Lipca 12
Radwanowice 96 Radwanowice, ul. Krzeszowicka 23
Radwanowice 97 Radwanowice, ul. Rycerska 1
Radwanowice 98 Radwanowice, ul. Krótka 3
Radwanowice 99 Radwanowice, ul. 21 Lipca 65
Radwanowice 100 Radwanowice, ul. 21 Lipca 22
Radwanowice 101 Radwanowice, ul. 21 Lipca 43
Radwanowice 102 Radwanowice, ul. 21 Lipca 15
Radwanowice 103 Radwanowice, ul. Widokowa 2
Radwanowice 104 Radwanowice, ul. 21 Lipca 40
Radwanowice 105 Radwanowice, ul. Wodna 9
Radwanowice 106 Radwanowice, ul. 21 Lipca 80
Radwanowice 107 Radwanowice, ul. Szkolna 6
Radwanowice 108 Radwanowice, ul. 21 Lipca 19
Radwanowice 109 Radwanowice, ul. 21 Lipca 14
Radwanowice 110 Radwanowice, ul. Zofii Tetelowskiej 17
Radwanowice 111 Radwanowice, ul. 21 Lipca 50
Radwanowice 112 Radwanowice, ul. 21 Lipca 17
Radwanowice 113 Radwanowice, ul. Wodna 1
Radwanowice 114 Radwanowice, ul. Krzeszowicka 35
Radwanowice 115 Radwanowice, ul. Szkolna 20
Radwanowice 116 Radwanowice, ul. Wodna 24
Radwanowice 117 Radwanowice, ul. 21 Lipca 25
Radwanowice 118 Radwanowice, ul. Zawiła 24
Radwanowice 119 Radwanowice, ul. Zofii Tetelowskiej 21
Radwanowice 120 Radwanowice, ul. 21 Lipca 16
Radwanowice 121 Radwanowice, ul. Skalna 17
Radwanowice 122 Radwanowice, ul. Szkolna 4
Radwanowice 123 Radwanowice, ul. Krzeszowicka 8
Radwanowice 124 Radwanowice, ul. 21 Lipca 92
Radwanowice 125 Radwanowice, ul. Zofii Tetelowskiej 11
Radwanowice 126 Radwanowice, ul. Krzeszowicka 5
Radwanowice 127 Radwanowice, ul. ul. Krzeszowicka 10
Radwanowice 128 Radwanowice, ul. Spokojna 1
Radwanowice 129 Radwanowice, ul. 21 Lipca 8
Radwanowice 130 Radwanowice, ul. Zawiła 38
Radwanowice 131 Radwanowice, ul. Spacerowa 18
Radwanowice 132 Radwanowice, ul. Skalna 15
Radwanowice 133 Radwanowice, ul. Ogrodowa 1
Radwanowice 134 Radwanowice, ul. Zakątek 4
Radwanowice 135 Radwanowice, ul. Zawiła 10
Radwanowice 136 Radwanowice, ul. Ogrodowa 12
Radwanowice 137 Radwanowice, ul. 21 Lipca 1
Radwanowice 138 Radwanowice, ul. Szkolna 25
Radwanowice 139 Radwanowice, ul. Zofii Tetelowskiej 15
Radwanowice 140 Radwanowice, ul. 21 Lipca 67
Radwanowice 141 Radwanowice, ul. 21 Lipca 77
Radwanowice 142 Radwanowice, ul. Szkolna 36
Radwanowice 143 Radwanowice, ul. 21 Lipca 9
Radwanowice 144 Radwanowice, ul. 21 Lipca 66
Radwanowice 145 Radwanowice, ul. Ogrodowa 26
Radwanowice 146 Radwanowice, ul. 21 Lipca 21
Radwanowice 147 Radwanowice, ul. 21 Lipca 70
Radwanowice 148 Radwanowice, ul. ul. Krzeszowicka 14
Radwanowice 149 Radwanowice, ul. 21 Lipca 11
Radwanowice 150 Radwanowice, ul. Krótka 8
Radwanowice 150A Radwanowice, ul. Krótka 6
Radwanowice 151 Radwanowice, ul. Szkolna 30
Radwanowice 152 Radwanowice, ul. 21 Lipca 10
Radwanowice 153 Radwanowice, ul. Spacerowa 23
Radwanowice 154 Radwanowice, ul. Skalna 7
Radwanowice 155 Radwanowice, ul. Poziomkowa 9
Radwanowice 156 Radwanowice, ul. Szkolna 38
Radwanowice 157 Radwanowice, ul. 21 Lipca 23
Radwanowice 158 Radwanowice, ul.  ul. Zawiła 29
Radwanowice 159 Radwanowice, ul.  ul. Krzeszowicka 20
Radwanowice 160 Radwanowice, ul. Wodna 13
Radwanowice 161 Radwanowice, ul. Brata Alberta 6
Radwanowice 162 Radwanowice, ul. Krzeszowicka 26
Radwanowice 164 Radwanowice, ul. Krzeszowicka 6
Radwanowice 168 Radwanowice, ul. Spacerowa 27
Radwanowice 170 Radwanowice, ul. Szkolna 28
Radwanowice 173 Radwanowice, ul. 21 Lipca 48
Radwanowice 174 Radwanowice, ul. Krótka 2
Radwanowice 175 Radwanowice, ul. Poziomkowa 4
Radwanowice 176 Radwanowice, ul. 21 Lipca 3
Radwanowice 177 Radwanowice, ul. 21 Lipca 5
Radwanowice 178 Radwanowice, ul. Brata Alberta 13
Radwanowice 179 Radwanowice, ul. Ogrodowa 10
Radwanowice 180 Radwanowice, ul. Krzeszowicka 24
Radwanowice 181 Radwanowice, ul. Ogrodowa 20
Radwanowice 182 Radwanowice, ul. Słoneczna 10
Radwanowice 183 Radwanowice, ul. Poziomkowa 6
Radwanowice 184 Radwanowice, ul. 21 Lipca 18
Radwanowice 185 Radwanowice, ul. Lipowa 3
Radwanowice 186 Radwanowice, ul. Brata Alberta 11
Radwanowice 187 Radwanowice, ul. Brata Alberta 15
Radwanowice 188 Radwanowice, ul. 21 Lipca 49
Radwanowice 189 Radwanowice, ul. Krzeszowicka 22
Radwanowice 190 Radwanowice, ul. Zawiła 31
Radwanowice 191   Radwanowice, ul. 21 Lipca 64
Radwanowice 192 Radwanowice, ul. Źródlana 4
Pisary 92 Radwanowice, ul. Rzeczna 30
Pisary 130 Radwanowice, ul. Pstrągowa 1

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej