Wydział Planowania Przestrzennego

Zestawienie numeracji porządkowej dla miejscowości NiegoszowiceNiegoszowice 2 Niegoszowice ul. Ogrodowa 8
Niegoszowice 2 Niegoszowice ul. Ogrodowa 10
Niegoszowice 3 Niegoszowice ul. Rostworowskich 2
Niegoszowice 5 Niegoszowice ul. Sowiarka 12
Niegoszowice 6 Niegoszowice ul. Rostworowskich 31
Niegoszowice 7 Niegoszowice ul. Rostworowskich 29
Niegoszowice 8 Niegoszowice ul. Rostworowskich 27
Niegoszowice 9 Niegoszowice ul. Rostworowskich 25
Niegoszowice 11 Niegoszowice ul. Rostworowskich 21
Niegoszowice 12 Niegoszowice ul. Rostworowskich 13
Niegoszowice 14 Niegoszowice ul. Jana Kowalika 2
Niegoszowice 15 Niegoszowice ul. Jana Kowalika 10
Niegoszowice 16 Niegoszowice ul. Jana Kowalika 12
Niegoszowice 17 Niegoszowice ul. Rostworowskich 3
Niegoszowice 18 Niegoszowice ul. Jana Kowalika 4
Niegoszowice 19 Niegoszowice ul. Akacjowa 1
Niegoszowice 19a Niegoszowice ul. Akacjowa 3
Niegoszowice 20A Niegoszowice ul. Rostworowskich 19
Niegoszowice 21 Niegoszowice ul. Rostworowskich 47
Niegoszowice 22 Niegoszowice ul. Rostworowskich 28
Niegoszowice 23 Niegoszowice ul. Rostworowskich 5
Niegoszowice 25 Niegoszowice ul. Sowiarka 8
Niegoszowice 26 Niegoszowice ul. Sowiarka 10
Niegoszowice 27 Niegoszowice ul. Rostworowskich 10
Niegoszowice 28 Niegoszowice ul. Jana Kowalika 24
Niegoszowice 30 Niegoszowice ul. Ogrodowa 81
Niegoszowice 32 Niegoszowice ul. Rostworowskich 49
Niegoszowice 33 Niegoszowice ul. Jana Kowalika 18
Niegoszowice 34 Niegoszowice ul. Rostworowskich 11
Niegoszowice 35 Niegoszowice ul. Akacjowa 4
Niegoszowice 36 Niegoszowice ul. Akacjowa 7
Niegoszowice 36A Niegoszowice ul. Akacjowa 5
Niegoszowice 37 Niegoszowice ul. Rostworowskich 35
Niegoszowice 40 Niegoszowice ul. Słoneczna 12
Niegoszowice 41 Niegoszowice ul. Kwiatowa 10
Niegoszowice 42 Niegoszowice ul. Spacerowa 40
Niegoszowice 43 Niegoszowice ul. Ogrodowa 80
Niegoszowice 45 Niegoszowice ul. Rostworowskich 18
Niegoszowice 46 Niegoszowice ul. Rostworowskich 37
Niegoszowice 46A Niegoszowice ul. Rostworowskich 39
Niegoszowice 47 Niegoszowice ul. Rostworowskich 51
Niegoszowice 48 Niegoszowice ul. Rostworowskich 65
Niegoszowice 49 Niegoszowice ul. Ogrodowa 53
Niegoszowice 50 Niegoszowice ul. Rostworowskich 8
Niegoszowice 50A Niegoszowice ul. Rostworowskich 6
Niegoszowice 51 Niegoszowice ul. Rostworowskich 34
Niegoszowice 52 Niegoszowice ul. Ogrodowa 24
Niegoszowice 53 Niegoszowice ul. Ogrodowa 30
Niegoszowice 54 Niegoszowice ul. Ogrodowa 28
Niegoszowice 56 Niegoszowice ul. Rostworowskich 26
Niegoszowice 58 Niegoszowice ul. Ogrodowa 32
Niegoszowice 60 Niegoszowice ul. Spacerowa 2
Niegoszowice 62 Niegoszowice ul. Jana Kowalika 16
Niegoszowice 63 Niegoszowice ul. Rostworowskich 38
Niegoszowice 64 Niegoszowice ul. Ogrodowa 42
Niegoszowice 66 Niegoszowice ul. Rudki 22
Niegoszowice 68 Niegoszowice ul. Jana Kowalika 22
Niegoszowice 69 Niegoszowice ul. Ogrodowa 46
Niegoszowice 70 Niegoszowice ul. Rostworowskich 45
Niegoszowice 71 Niegoszowice ul. Rostworowskich 23
Niegoszowice 73 Niegoszowice ul. Rostworowskich 32
Niegoszowice 74 Niegoszowice ul. Lipowa 3
Niegoszowice 75 Niegoszowice ul. Rudki 14
Niegoszowice 76 Niegoszowice ul. Rostworowskich 24
Niegoszowice 77 Niegoszowice ul. Widokowa 1
Niegoszowice 78 Niegoszowice ul. Zakątek 2
Niegoszowice 79 Niegoszowice ul. Lipowa 5
Niegoszowice 80 Niegoszowice ul. Widokowa 21
Niegoszowice 81 Niegoszowice ul. Ogrodowa 58
Niegoszowice 84 Niegoszowice ul. Bulwarowa 10
Niegoszowice 85 Niegoszowice ul. Spacerowa 36
Niegoszowice 86 Niegoszowice ul. Spacerowa 8
Niegoszowice 87 Niegoszowice ul. Rostworowskich 22
Niegoszowice 88 Niegoszowice ul. Słoneczna 56
Niegoszowice 89 Niegoszowice ul. Ogrodowa 22
Niegoszowice 90 Niegoszowice ul. Ogrodowa 15
Niegoszowice 91 Niegoszowice ul. Słoneczna 16
Niegoszowice 92 Niegoszowice ul. Jana Kowalika 14
Niegoszowice 93 Niegoszowice ul. Rostworowskich 43
Niegoszowice 94 Niegoszowice ul. Słoneczna 76
Niegoszowice 94a Niegoszowice ul. Słoneczna 76A
Niegoszowice 95 Niegoszowice ul. Kwiatowa 12
Niegoszowice 97 Niegoszowice ul. Ogrodowa 60
Niegoszowice 99 Niegoszowice ul. Zakątek 1
Niegoszowice 100 Niegoszowice ul. Ogrodowa 18
Niegoszowice 101 Niegoszowice ul. Ogrodowa 16
Niegoszowice 102 Niegoszowice ul. Ogrodowa 56
Niegoszowice 103 Niegoszowice ul. Spacerowa 18
Niegoszowice 104 Niegoszowice ul. Słoneczna 4
Niegoszowice 105 Niegoszowice ul. Ogrodowa 45
Niegoszowice 106 Niegoszowice ul. Ogrodowa 34
Niegoszowice 107 Niegoszowice ul. Jana Kowalika 8
Niegoszowice 108 Niegoszowice ul. Ogrodowa 68
Niegoszowice 109 Niegoszowice ul. Ogrodowa 36
Niegoszowice 110 Niegoszowice ul. Lipowa 7
Niegoszowice 111 Niegoszowice ul. Rostworowskich 67
Niegoszowice 112 Niegoszowice ul. Rudki 18
Niegoszowice 113 Niegoszowice ul. Lipowa 9
Niegoszowice 114 Niegoszowice ul. Ogrodowa 79
Niegoszowice 115 Niegoszowice ul. Lipowa 19
Niegoszowice 116 Niegoszowice ul. Lipowa 17
Niegoszowice 117 Niegoszowice ul. Słoneczna 6
Niegoszowice 118 Niegoszowice ul. Słoneczna 84
Niegoszowice 119 Niegoszowice ul. Lipowa 27
Niegoszowice 120 Niegoszowice ul. Ogrodowa 64
Niegoszowice 121 Niegoszowice ul. Ogrodowa 62
Niegoszowice 122 Niegoszowice ul. Rostworowskich 9
Niegoszowice 123 Niegoszowice ul. Rostworowskich 69
Niegoszowice 124 Niegoszowice ul. Ogrodowa 69
Niegoszowice 125 Niegoszowice ul. Ogrodowa 67
Niegoszowice 126 Niegoszowice ul. Ogrodowa 54
Niegoszowice 127 Niegoszowice ul. Ogrodowa 50
Niegoszowice 128 Niegoszowice ul. Widokowa 27
Niegoszowice 129 Niegoszowice ul. Lipowa 15
Niegoszowice 130 Niegoszowice ul. Ogrodowa 26
Niegoszowice 131 Niegoszowice ul. Ogrodowa 77
Niegoszowice 132 Niegoszowice ul. Ogrodowa 72
Niegoszowice 134 Niegoszowice ul. Spacerowa 32
Niegoszowice 137 Niegoszowice ul. Rudki 10
Niegoszowice 140 Niegoszowice ul. Lipowa 4
Niegoszowice 141 Niegoszowice ul. Spacerowa 3
Niegoszowice 144 Niegoszowice ul. Słoneczna 15
Niegoszowice 145 Niegoszowice ul. Spacerowa 34
Niegoszowice 146 Niegoszowice ul. Słoneczna 82
Niegoszowice 147 Niegoszowice ul. Lipowa 42
Niegoszowice 148 Niegoszowice ul. Rostworowskich 53
Niegoszowice 149 Niegoszowice ul. Spacerowa 12
Niegoszowice 150 Niegoszowice ul. Ogrodowa 65
Niegoszowice 151 Niegoszowice ul. Spacerowa 14
Niegoszowice 151A Niegoszowice ul. Spacerowa 16
Niegoszowice 152 Niegoszowice ul. Ogrodowa 70
Niegoszowice 153 Niegoszowice ul. Rudki 26
Niegoszowice 154 Niegoszowice ul. Lipowa 23
Niegoszowice 155 Niegoszowice ul. Polna 20
Niegoszowice 156 Niegoszowice ul. Widokowa 2
Niegoszowice 157 Niegoszowice ul. Rostworowskich 15
Niegoszowice 158 Niegoszowice ul. Rudki 8
Niegoszowice 159 Niegoszowice ul. Widokowa 26
Niegoszowice 160 Niegoszowice ul. Zakątek 3
Niegoszowice 161 Niegoszowice ul. Słoneczna 30
Niegoszowice 162 Niegoszowice ul. Ogrodowa 9
Niegoszowice 163 Niegoszowice ul. Widokowa 41
Niegoszowice 164 Niegoszowice ul. Słoneczna 36
Niegoszowice 165 Niegoszowice ul. Widokowa 40
Niegoszowice 166 Niegoszowice ul. Lipowa 14
Niegoszowice 167 Niegoszowice ul. Widokowa 4
Niegoszowice 168 Niegoszowice ul. Spacerowa 30
Niegoszowice 169 Niegoszowice ul. Rostworowskich 55
Niegoszowice 170 Niegoszowice ul. Rostworowskich 30
Niegoszowice 171 Niegoszowice ul. Lipowa 1
Niegoszowice 172 Niegoszowice ul. Widokowa 45
Niegoszowice 173 Niegoszowice ul. Widokowa 37
Niegoszowice 174 Niegoszowice ul. Widokowa 47
Niegoszowice 175 Niegoszowice ul. Widokowa 49
Niegoszowice 176 Niegoszowice ul. Widokowa 51
Niegoszowice 177 Niegoszowice ul. Widokowa 53
Niegoszowice 178 Niegoszowice ul. Widokowa 55
Niegoszowice 179 Niegoszowice ul. Widokowa 57
Niegoszowice 180 Niegoszowice ul. Jana Kowalika 6
Niegoszowice 181 Niegoszowice ul. Spacerowa 38

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej