Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Wydanie wypisu z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydanie wyrysu z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydanie wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zaopiniowanie proponowanego podziału nieruchomości

  Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

  Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

   

   Przejdź do:

   Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

   Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

   Strony internetowe - Graphic Studio

   Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej