Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 16-11-2021

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdła | Opublikowano: 12-11-2021

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzoskwinia

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Michał Gwizdła | Opublikowano: 12-11-2021 12:13:00

Wnioski złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzoskwinia zostały rozstrzygnięte w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów nr 202/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 29-10-2021

Uwagi złożone do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym zostały rozstrzygnięte w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów nr 201/2021 z dnia 27 października 2021 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 16-08-2021

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 17-05-2021

Uwagi złożone do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice zostały rozstrzygnięte w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów nr 88/2021 z dnia 6 maja 2021 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rząska - Plebanki las"

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 17-05-2021

Uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rząska - Plebanki las" zostały rozstrzygnięte w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów nr 87/2021 z dnia 6 maja 2021 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 15-02-2021

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rząska - Plebanki las" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 15-02-2021

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 08-01-2021

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rząska - Plebanki las" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 08-01-2021

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabierzów - Osiedle Sienkiewicza"

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 18-12-2020

Uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabierzów - Osiedle Sienkiewicza" zostały rozstrzygnięte w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów nr 233/200 z dnia 7 grudnia 2020 roku

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 25-11-2020

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rząska - Plebanki las" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 23-10-2020

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 23-10-2020

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabierzów - Osiedle Sienkiewicza".

CZYTAJ WIĘCEJ

Komunikat Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 16-10-2020 11:41:00

Mając na uwadze wprowadzenie czerwonej strefy na obszarze powiatu krakowskiego oraz obostrzenia z niej wynikające informuje się, że dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice ogłoszona pierwotnie na dzień 19 października 2020 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Zabierzów nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 23-09-2020

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 23-09-2020

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabierzów - Osiedle Sienkiewicza".

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 15-09-2020

Wnioski złożone do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym zostały rozstrzygnięte w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów nr 159/2020 z dnia 3 września 2020 roku

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 28-05-2020

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 19-02-2020 13:03:00

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowie, Rudawa i Więckowice

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów -w zakresie terenów zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 22U

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 19-02-2020 10:23:00

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rząska - Plebanki las"

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 20-01-2020

Wnioski złożone do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rząska - Plebanki las" zostały rozstrzygnięte w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów nr 16/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabierzów - Osiedle Sienkiewicza"

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 20-01-2020

Uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabierzów - Osiedle Sienkiewicza" zostały rozstrzygnięte w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów nr 226/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu obszaru "Rząska - Plebanki las"

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 17-10-20

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obszaru "Rząska - Plebanki las".

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 10-10-2019

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabierzów - Osiedle Sienkiewicza".

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Bolechowic, Brzezia, Ujazdu i Zelkowa

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 05-06-2018

Uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków zostały rozstrzygnięte w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów nr 105/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 29-03-2018

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku północnym

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 01-02-2018

o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru - "Zabierzów - Osiedle Sienkiewicza"

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Bolechowic, Brzezia, Ujazdu i Zelkowa

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 07-12-2017

Uwagi złożone do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków zostały rozstrzygnięte w formie Zarządzeń Wójta Gminy Zabierzów nr 223/2017, nr 224/2017, nr 222/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 14-11-2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabierzów - Mostowa, Spokojna"

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 14-11-2017

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o w zakresie fragmentu centrum sołectwa Rząska.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 16-11-2017

Wójt Gminy Zabierzów rozstrzygnął w dniu 8 listopada 2017 r. wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie fragmentu centrum sołectwa Rząska

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 16-11-2017

Wójt Gminy Zabierzów rozstrzygnął w dniu 8 listopada 2017 r. wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabierzów - Mostowa, Spokojna"

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 21-09-2017

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 08-08-2017

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obejmującej sołectwa Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 08-08-2017

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obejmującej sołectwa Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 08-08-2017

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 07-08-2017

Zarządzenie nr 151/2017 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów przyjętego Uchwałą Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XX/213/16 z dnia 22 lipca 2016 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 07-08-2017

Zarządzenie nr 152/2017 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie rozpatrzeniu wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów przyjętego Uchwałą Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r., sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Zabierzów, Nr XX/212/16 z dnia 22 lipca 2016 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 07-08-2017

Zarządzenie nr 153/2017 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r., sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XX/211/16 z dnia 22 lipca 2016 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Bolechowic oraz Brzezia

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 29-06-2017

Uwagi złożone do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice oraz Brzezie - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym zostały rozstrzygnięte w formie Zarządzeń Wójta Gminy Zabierzów nr 119/2017 oraz nr 120/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 20-04-2017

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice i Brzezie w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 06-03-2017

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wschodni obszar sołectwa Rząska w zakresie działek nr 469/124, 469/97, 469/96, 469/95, 469/132, 469/129, 469/131, 469/40, 478/13, 478/6 i części działek nr 469/101, 469/127, 469/128, 469/94, 469/93, 469/34, 469/39

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 06-03-2017

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrennego dla obszaru "Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity"

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Bolechowic, Brzezia, Ujazdu i Zelkowa

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 08-12-2016

Uwagi złożone do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków zostały rozstrzygnięte w formie Zarządzeń Wójta Gminy Zabierzów nr 232/2016, nr 233/2016, nr 234/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkania w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 12-10-2016

Spotkania w sołectwach dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice (etap przed rozstrzygnięciem wniosków do planu).

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 08-09-2016

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 25-08-2016

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 25-08-2016

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 25-08-2016

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 04-08-2016

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabierzów, Mostowa, Spokojna"

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 04-08-2016 12:35:00

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie fragmentu centrum sołectwa Rząska.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 21-01-2016

o przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Bolechowic oraz Brzezia

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 30-11-2015

Uwagi złożone do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice oraz Brzezie - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym zostały rozstrzygnięte w formie Zarządzeń Wójta Gminy Zabierzów nr 204/2015 oraz nr 205/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 18-09-2015

Wójt Gminy Zabierzów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice i Brzezie w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym

CZYTAJ WIĘCEJ

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 22-05-2015

W dniu 29 maja 2015 r. (tj. piątek) o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Bolechowicach przy ul. Szkolnej 7 odbędzie się spotkanie, w którym będą uczestniczyć m.in. pracownicy Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Zabierzów. Celem zebrania jest zapoznanie się z aktualną informacją o stanie prac nad miejscowym planem dla Bolechowic oraz zagospodarowaniem dz. 705/1 w Bolechowicach.

CZYTAJ WIĘCEJ

Prezentacja prac studenckich

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 21-04-2015

Projekty planów miejscowych dla sołectw Bolechowice oraz Więckowice sporządzone przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 04-03-2015

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru - "Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity".

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 11-02-2015

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wschodni obszar sołectwa Rząska w zakresie działek nr 469/124, 469/97, 469/96, 469/95, 469/132, 469/129, 469/131, 469/40, 478/13, 478/6 i części działek nr 469/101, 469/127, 469/128, 469/94, 469/93, 469/34, 469/39 w Gminie Zabierzów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 11-02-2015

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów przyjętego Uchwałą Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 3506 z dnia 18 lipca 2012 r.) w zakresie terenów zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 17U.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 09-02-2015

Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2015 roku stwierdzona została nieważność uchwały Nr XXIII/169/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów - w zakresie terenu 2ZG.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 16-12-2014

Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2014 roku stwierdzona została nieważność uchwały Rady Gminy Zabierzów z dnia 20 lipca 2001 roku w sprawie uznania za użytek ekologiczny pod nazwą "Uroczysko Podgołogórze" obszaru położonego w miejscowości Rząska.

CZYTAJ WIĘCEJ

Będzie nowy plan dla 11 sołectw

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 10-10-2014

W dniu 19 września 2014 r. Rada Gminy Zabierzów podjęła 11 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice w Gminie Zabierzów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 30-07-2014

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów - w zakresie działek ewidencyjnych nr 5/3, 6/2, 8/38 w Rudawie

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie o terminie, miejscu i formie składania wniosków do miejscowego planu "Rynek w Zabierzowie"

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 15-07-2014

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rynek w Zabierzowie"

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wschodni obszar sołectwa Rząska

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 03-06-2014

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący wschodni obszar sołectwa Rząska w zakresie działek nr 469/124, 469/97, 469/96, 469/95, 469/132, 469/129, 469/131, 469/40, 478/13, 478/6 i części działek nr 469/101, 469/127, 469/128, 469/94, 469/93, 469/34, 469/39 w Gminie Zabierzów

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek ewidencyjnych nr 5/3, 6/2, 8/38 w Rudawie

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 03-06-2014

Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowie, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 5/3, 6/2, 8/38 w Rudawie

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice - w zakresie terenów zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 17U

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 17-04-2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice - w zakresie terenów zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 17U.

CZYTAJ WIĘCEJ

Działka na sprzedaż

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 13-03-2014

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 252/3, objętą księgą wieczystą nr KR2K/00039929/7, położoną w obrębie Szczyglice gmina Zabierzów. Działka nr 252/3 o powierzchni 0.06 ha, niezabudowana, w skład działki wchodzą użytki gruntowe: PsV - pow. 0,02 ha, RVI - pow. 0,04 ha.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek ewidencyjnych nr 5/3, 6/2, 8/38 w Rudawie

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 10-03-2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 5/3, 6/2, 8/38 w Rudawie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu obejmującego wschodni obszar sołectwa Rząska

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 10-03-2014

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wschodni obszar sołectwa Rząska w zakresie działek nr 469/124, 469/97, 469/96, 469/95, 469/132, 469/129, 469/131, 469/40, 478/13, 478/6 i części działek nr 469/101, 469/127, 469/128, 469/94, 469/93, 469/34, 469/39 w Gminie Zabierzów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpatrzenie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Bolechowic, Brzezia, Ujazdu i Zelkowa

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 31-01-2014

Wnioski złożone do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących sołectwa Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w gminie Zabierzów zostały rozstrzygnięte w formie Zarządzeń Wójta Gminy Zabierzów nr 19/2014, nr 20/2014, nr 21/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 04-12-2013

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Uchwały Nr XXVI/187/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie o terminie, miejscu
i formie składania wniosków do planów dla Bolechowic, Brzezia, Ujazdu
i Zelkowa

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 01-10-2013

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w gminie Zabierzów

CZYTAJ WIĘCEJ

Koncepcja planów miejscowych
dla Bolechowic, Brzezia, Ujazdu
i Zelkowa

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 01-10-2013

Przedstawiamy Państwu koncepcję planów miejscowych, która została przygotowana w ramach prac wstępnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w gminie Zabierzów

CZYTAJ WIĘCEJ

Koncepcja planu
zagospodarowania przestrzennego

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 25-09-2013

Wójt Gminy Zabierzów serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków.
Zebranie odbędzie się w dniu 3 października 2013 r. o godz. 19.00 w Świetlicy OSP w Brzeziu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Koncepcja planu
zagospodarowania przestrzennego

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 24-09-2013

Wójt Gminy Zabierzów serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków.
Zebranie odbędzie się w dniu 3 października 2013 r. o godz. 17.00 w Świetlicy OSP w Ujeździe.

CZYTAJ WIĘCEJ

Koncepcja planu
zagospodarowania przestrzennego

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 20-09-2013

Wójt Gminy Zabierzów serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków.
Zebranie odbędzie się w dniu 29 września 2013 r. o godz. 14.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Zelkowie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Koncepcja planu
zagospodarowania przestrzennego

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 19-09-2013

Wójt Gminy Zabierzów serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków.
Zebranie odbędzie się w dniu 27 września 2013 r. o godz. 18.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Bolechowicach.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowy plan -
nowe metody współpracy

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 01-08-2013

Wójt Gminy Zabierzów serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków.
Zebranie odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2013 r. o godz. 20.00 w Świetlicy OSP Ujazd.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowy plan -
nowe metody współpracy

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 30-07-2013

Wójt Gminy Zabierzów serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków.
Zebranie odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2013 r. o godz. 13.45 w budynku Szkoły Podstawowej w Zelkowie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Konkurs rozstrzygnięty!

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 18-06-2013

Uprzejmie informuję, że 10 czerwca 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania płyty Rynku w Zabierzowie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 11-04-2013

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXVI/187/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie

CZYTAJ WIĘCEJ

KONKURS - Zaprojektuj rynek w Zabierzowie

Autor: Grzegorz Nęcka | Opublikowano: 20-03-2013

Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan z wielką przyjemnością pragnie ogłosić konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej płyty rynku w Zabierzowie. Łączna suma nagród dla autorów najlepszych projektów wynosi 10 000 zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Z wykładem w MISTiA

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 04-03-2013

W dniu 26 lutego 2013 r. kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami Pani Małgorzata Kuzianik wraz z zespołem poprowadziła spotkanie Forum Gospodarki Przestrzennej przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Przystępujemy do zmiany
miejscowego planu

Autor: Grzegorz Nęcka | Opublikowano: 01-03-2013

W dniu 22 lutego 2013 Rada Gminy Zabierzów podjęła Uchwałę Nr XXXII/260/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 5/3, 6/2, 8/38 w Rudawie

CZYTAJ WIĘCEJ

Przystępujemy do zmiany miejscowego planu

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 01-03-2013

W dniu 22 lutego 2013 Rada Gminy Zabierzów podjęła Uchwałę Nr XXXII/256/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXVI/187/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe uchwały - stary plan

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 04-02-2013

W dniu 25 stycznia 2013 r. Rada Gminy Zabierzów podjęła 3 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących swym zakresem sołectwa Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja o Gminie bliżej Ciebie

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 31-01-2013

Z przyjemnością pragnę poinformować, iż zgodnie z informacjami przekazywanymi na spotkaniach sołeckich w ramach Inicjatywy Wójta Gminy Zabierzów pn.: "Decydujmy Razem" w dniu 28.01.2013 roku został uruchomiony portal mapowy Gminy Zabierzów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Podsumowanie badania ankietowego jako kontynuacja dialogu społecznego

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 25-01-2013

Przedstawiamy Państwu wstępne wyniki ankiet, dotyczące dialogu społecznego w ramach planowania przestrzennego w gminie Zabierzów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Źródło informacji dla Wszystkich

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 16-11-2012

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pierwszy etap prezentacji strony internetowej Zespołu Planowania Przestrzennego na zebraniach sołeckich.

CZYTAJ WIĘCEJ

Warsztaty projektowe - Park w Szczyglicach

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 29-10-2012

Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej ma zaszczyt zaprosić na warsztaty pod hasłem: Powiedz i narysuj jak powinien wyglądać park w Szczyglicach! Warsztaty odbędą się w poniedziałek, 29 października 2012r. o godz. 17.00. w świetlicy wiejskiej w Szczyglicach, przy ul. Sportowej 38. Warsztaty te stanowią kontynuacje badań sondażowych prowadzonych w ubiegłym roku akademickim, a ich wyniki będą inspiracją dla prac projektowych opracowanych przez studentów III roku kierunku Architektura Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Więcej informacji na http://www.facebook.com/WarsztatyProjektowe

CZYTAJ WIĘCEJ

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 712, 713, 714 w Rudawie uchwalony

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 08-10-2012

W dniu 28 września 2012 Rada Gminy Zabierzów podjęła Uchwałę Nr XXVI/187/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Strona www.planowanie.zabierzow.org.pl
już działa!

Autor: Stanisław Kępa | Opublikowano: 01-10-2012

Dnia 1 października 2012 r. została uruchomiona wersja testowa strony internetowej Zespołu ds. planowania przestrzennego Urzędu Gminy Zabierzów. Zachęcając do korzystania z informacji w niej zawartych oczekujemy na propozycje jej udoskonalenia. Pomysły te będą pomocne przy uzupełnianiu zasobów witryny. Serdecznie zapraszamy do korzystania.

CZYTAJ WIĘCEJ

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 03-09-2012

Wójt Gminy Zabierzów inicjuje proces pogłębienia udziału społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej