Wydział Planowania Przestrzennego

Przystępujemy do zmiany miejscowego planu

Autor: Michał Gwizdała | Opublikowano: 01-03-2013

W dniu 22 lutego 2013 r. Rada Gminy Zabierzów podjęła Uchwałę Nr XXXII/256/13 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXVI/187/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 712, 713, 714 w Rudawie.

O terminie, miejscu oraz formie składania wniosków do planu poinformujemy - niezwłocznie po ukazaniu się obwieszczenia/ogłoszenia Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany wskazanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej