Wydział Planowania Przestrzennego

Przystępujemy do zmiany
miejscowego planu

Autor: Grzegorz Nęcka | Opublikowano: 01-03-2013

W dniu 22 lutego 2013 r. Rada Gminy Zabierzów podjęła Uchwałę Nr XXXII/260/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/161/04 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 kwietnia 2004 r. - w zakresie działek ewidencyjnych nr 5/3, 6/2, 8/38 w Rudawie.


O terminie, miejscu oraz formie składania wniosków do planu poinformujemy - niezwłocznie po ukazaniu się obwieszczenia/ogłoszenia Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany wskazanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w sposób zwyczajowo przyjęty tj. w prasie, na stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zabierzów oraz w sołectwach, jak również za pośrednictwem księży.

 


Przejdź do:

Zespół ds. planowania przestrzennego - Urząd Gminy Zabierzów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 - 2014

Strony internetowe - Graphic Studio

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej